Tuesday, March 23, 2010

Numera även illustratör....


Häpp, en av mina gamla illustrationer har dykt upp på en konferenshemsida:

De har även bett om lov att få använda den i sitt 2:nd call! Det är egentligen min avhandlingsbild, men den har blivit populär :) På jobbet har jag även bidragit med illustrationer av rätt tveksam kvalité till en årsrapport - hade gjort dem till ett fikaseminarium och de har "spritt sig" - om jag hade vetat det hade jag kanske lagt ner lite mer energi i projektet... Man kanske borde byta bana helt enkelt?
------------------------------
An old illustration that I made for my PhD Thesis showed up on a conference web page - they also asked for permission to use it in print. At work, I also made some quick sketches for a presentation that evereybody wants to use (mild exaggertion of course). Maybe I should re-think my carrier and become an illustrator?? :)

No comments:

Post a Comment